Plyn

Plyn

SERVICE OVERVIEW

Provádíme montáže potrubních rozvodů plynu, včetně dodávky trubek, tvarovek, armatur, kompenzátorů či atypických dílů. Součástí montáže plynových rozvodů je také instalace plynových kotlů. Dodáváme a instalujeme i různé plynové spotřebiče, jako jsou plynové či kombinované sporáky, plynová topidla, ohřívače teplé užitkové vody a další. Při montáži, výměně či rekonstrukci plynových rozvodů používáme kvalitní materiály, jako jsou měděné trubky, ocelové svařované trubky nebo i moderní a odolné trubky plastové.

Zajistíme servis plynových kotlů mnoha značek, revize plynu včetně porevizních oprav, dodáním a instalací kotlů a jiných plynových spotřebičů. Plynové rozvody nejen montujeme, ale pokud to jejich stav vyžaduje, tak je také opravujeme, rekonstruujeme a vyměňujeme za nové.

PLAN AND DETAILS

Interior Painting$4.16 per square feet;
House Power Washing

$1.42 per square feet;

Exterior Painting

$2.45 per square feet;

Deck Painting

$3.11 per square feet.

POPULAR QUESTIONS

Every renovation project requires a lot of expenses. They include such bulks as materials and labor. Materials, in turns, include tile, mortar, grout, rough plumbing materials, paint and many other. If you need to  make a calculation of your future renovation project, please give us a call or email us, and our manager will help you with this issue.

Depending on dimensions of the space and amount of work, it takes from a week to a 2-3 month to complete the renovation project.

The total budget may vary as sizes of rooms are very different. For example, approximate budget for a basic bathroom renovation is from $3500 to $5000. If you need detailed calculation of materials and work, please contact our Customer Service Department.